1 2 3

1

2

3

Бетонов възел

Бетонов възелФирма „Дунав" АД разполага с база за производство на бетонови разтвори. Сертифицирана е от орган за оценяване съответствието на строителните продукти (ОТС). Има разработена система за производствен контрол на бетони с класове B7.5(С6/8); В10(С8/10); В15(С12/15); В20(С16/20); В25(С20/25); В30(С25/30); В35(С28/35) и бетонови смеси – ЦПР 10, 15, 20, 25, 30.
Бетоновият възел е с производителност 10000м3/год. Той е автоматизиран и компютризиран и подаването на всички съставни компоненти на бетона се извършва автоматично от команден пулт. Дозирането на материалите е тегловно, като вложеното количество се отчита от компютърна разпечатка съпровождаща всеки отделен товар.
Транспортът е подсигурен с 6, 8 и 9 м3 бетоновози, бетонпомпа с дължина на стрелата 36 метра.


Сертификати

Beton_1.jpgBeton_2.jpg


За контакти

телефони: 082/84 55 68, 0885/22 64 97;
факс: 082/52 04 78